2017-02-01 16:02 #0 av: [Wilbur]

Hur ofta badar/ trimmar/ groomar du din hund?