2013-11-17 10:20 #0 av: [Nude]

Enligt skrivreglerna är det inte
tillåtet att:

 • Bryta mot svenska lagar och förordningar.
 • Kopiera upphovsrättsskyddat material.
 • Skriva inlägg i reklamsyfte eller marknadsföra produkter/tjänster utan sajtvärdens medgivande.
 • Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet.
 • Ägna sig åt personangrepp.
 • Använda svordomar eller annat ovårdat språk.
 • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär.

 • I trådar citera eller publicera innehåll från PM om inte samtliga inblandade parter är överens om att det är okej. Det är givetvis tillåtet att ta upp samma ämnen som diskuteras privat publikt.

 • Skriva under en signatur som är så utformad att den kan väcka anstöt eller att använda rörliga avatarer.


Trivselreglerna


 • Chinese crested iFokus ska vara en sajt där alla känner sig välkomna. Det betyder att alla som skriver och behöver råd eller hjälp ska få det av andra medlemmar på ett artig och hövligt sätt.

 • Vi vill att stämningen i forumet ska vara positiv, lärande och hjälpande och det är du som medlem som kan bidra till att denna stämning hålls kvar!

 • Forumet ska endast användas för att diskutera frågor av allmängiltig karaktär. Information om vilken typ av "utanför ämnet-trådar" som är tillåtna hittar du längre ner.

 • Kontakta sajtvärden eller någon av medarbetarna ifall någon medlem missköter sig eller om någon tråd håller på att spåra ut eller bör
 • låsas.

 • Det är inte tillåtet att idka insamling via sajten.


Aktivera din personliga sajt

Din personliga sajt ska vara aktiverad och ska inte ha inställningar som blockerar sajtvärd och medarbetare på Chinese Crested iFokus från att kontakta dig.

Andan på forumet

Den vanligaste orsaken till problem på iFokus är att andan blir aningen för hetsk. När diskussioner handlar om djur blir det ofta känsloladdat, vilket bidrar till att det kan hetta till och skenar iväg i diskussionerna. Det finns nog inget som kan ställa till det så mycket som just upprörda känslor. För att undvika att olämplig text kommer på pränt är det en god vana att du alltid läser igenom vad du skrivit en eller två gånger innan du publicerar det.

Annonsering

Läs våra regler för annonsering här: Annonsregler.


Andra sajter

Vi stödjer absolut ingen smutskastning av andra iFokus-sajter eller enskilda
medlemmar.

Missförstånd

En annan orsak till att det går fel ute på forumet är att vi missförstår varandra. Det är lätt hänt eftersom vi bara kommunicerar skriftligt. Om du alltid utgår ifrån att den som skrivit har ett gott uppsåt kan många bekymmer undvikas. Är det något som verkar underligt eller som du inte förstår är det bättre att fråga vederbörande vad han/hon menat. Är det av känslig karaktär kan det vara lämpligare att ställa frågan via PM.


Personliga konflikter

Om du blir osams med någon annan medlem ska du inte ta upp det öppet på forumet. Lös istället detta privat via PM funktionen.

Utanför ämnet/Off topic

Alla inlägg som inte hör till ämnet ska läggas i forumkategorin
OT (offtopic) kategorin.

PUL

Det är oerhört viktigt att vi inte röjjer någon annans identitet. Du får inte
publicera någon annans namn, adress, telefonnummer, personnummer eller andra personliga uppgifter. Vi får inte heller länka till andra sidor där sådana
uppgifter framkommer. (Till exempel länka till annonser med personuppgifter). Av säkerhetskäl är det inte heller lämpligt att du lägger ut dina egna personuppgifter öppet på sajten. Brott mot PUL kan leda till åtal med straffpåföljd.

Upphovsrätten (copyright)

Det är inte tillåtet att publicera något på Hundar iFokus som någon annan har upphovsrätten till. Det får du bara göra om du har tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren. Du får till exempel inte lägga ut foton som någon
annan tagit om du inte har fotografens tillstånd. Det är inte heller tillåtet
att kopiera artiklar från tidningar och lägga ut öppet på sajten. Om du vill
diskutera en artikel ska du istället länka till den, alternativt skriva ett
referat av den med dina egna ord. Brott mot upphovsrättslagen kan leda till att du får betala skadestånd. Det kan handla om mycket stora belopp.

Yttrandefriheten

Ibland anklagas administratörer på iFokus för att bryta mot yttrandefriheten. Det händer att medlemmar anser sig kränkta för att de inte tillåts skriva precis vad de själva vill öppet på sajten. Någon sådan yttrandefrihet råder dock inte på iFokus. När någon får sina inlägg redigerade eller borttagna beror det alltid på att de brutit mot någon eller några av våra skriv- eller
trivselregler. Man kan jämföra en iFokussajt med en dagstidning. Ingen av oss kan bestämma vad till exempel Dagens Nyheter ska publicera. Det
är ganska vanligt att medlemmar blandar ihop skrivreglerna med åsikter. Du får inte ditt inlägg borttaget eller redigerat för att du har en annorlunda syn i
en sakfråga. Det är sättet du uttrycker dig på som ligger till grund för
eventuella åtgärder från moderator.

Skrivförbud

Medlemmar som bryter mot våra regler kan bli tilldelade skriv- eller besöksförbud. Det är sajtvärden eller medarbetarna som avgör när skriv- eller besöksförbud ska tilldelas. Här på sajten sker det aldrig godtyckligt även om den som får skrivförbudet ibland upplever det så. Den vanligaste orsaken bakom ett skrivförbud är personangrepp mot andra medlemmar
och/eller otrevligt bemötande överlag. Vi kontaktar oftast först vederbörande
med information om vad de brutit mot och ber dem tänka på våra regler. Tyvärr händer det att enstaka medlemmar vägrar acceptera reglerna och istället fortsätter att bryta mot dem. Det leder till sist till skrivförbud. Det kan även hända att en avstängd medlem återkommer i nytt alias och fortsätter att bråka. I sådana fall blir det skrivförbud med omedelbar verkan.

Övrigt

Det finns ett begrepp kallat "grooming" som är olagligt och straffbart
här i Sverige. Grooming innebär att en vuxen tar kontakt med minderåriga i syfte att locka till sexuellt utnyttjande av någon form. Läs mer
om grooming här
.

Så gott som överallt på nätet finns det möjlighet för vuxna att kontakta
minderåriga i och iFokus är inget undantag. Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma detta, särskilt er minderåriga. Lämna aldrig ut personliga uppgifter som adresser och telefonnummer till främmande personer på nätet!

Om ni upplever att någon beter sig på ett obehagligt sätt eller reagerat på något överhuvudtaget, så tala om det för en förälder eller någon annan vuxen i er närhet. Om det händer på iFokus får ni gärna också höra av er via PM till mig som sajtvärd eller till någon av medarbetarna på sajten.

Författare: SaraC och Lena (hittekatter.ifokus)