2016-11-07 16:13 #0 av: [Wilbur]

Jag har valt att fördjupa mig lite i ämnet då detta är en sjukdom som inte allt för sällan upptäcks i våran ras. Många kanske missar symptomen? Kanske aldrig har hört talas om PLL? Läs gärna artikeln nedan.

PLL – Primär Linsluxation

Det finns två olika sorter av Linsluxation, den vanligaste varianten är den Primära (alltså den som är medfödd och ärftlig), den Sekundära är inte lika vanligt förekommande då denna är orsakad mestadels av andra sjukdomar som katarakt eller vid trauman mot hunden huvud och ögon såsom vid påkörning eller fall.

Men vad innebär då ”PLL”?
Jo, Primär Linsluxation innebär att linsen helt enkelt lossnar från sin plats i ögat.
Linsen hålls normalt på sin plats med hjälp av ”trådar” som kallas för Zonuler, när dessa lossnar och linsen faller bakåt i ögat kallas det för en Linsluxation.

Hur vet man om hunden drabbats?
Oftast drabbas båda ögonen mer eller mindre samtidigt och då processen är långsam i sig så märker man som ägare oftast inte av PLL förrän hunden visar tecken på smärta i ögonområdet eller en drastiskt nedsatt syn. I vissa fall förstoras blodkärlen i ögonvitan på grund av trycket i ögat, hunden behöver i detta skede omedelbar vård med trycksänkande ögondroppar för att förhindra att synnerven skadas allvarligt. Vid tryckförändringar i ögat på grund av att linsen fallit ur läge kan den drabbade hunden uppleva såväl irritation som stark smärta vilket ofta leder till att hunden gnuggar eller river mot ögat.

Andra tecken man som ägare kan se är en svag dimgrå ton i mitten av ögat. Den grå fläcken orsakas av att den lösa linsen gnider sig och skaver mot hundens hornhinna.
Misstänker man att hunden drabbats av PLL så ska man givetvis ta sin vän till veterinären så fort som möjligt och utföra en så kallad Ögonlysning.

När bör man vara vaksam?
Vanligen drabbas en hund av PLL någon gång mellan tre till sju års ålder.

Vad händer när man fått en PLL-diagnos?
Om en luxering upptäcks i tid, innan ögat blivit allt för allvarligt skadat kan en operation utföras där linserna avlägsnas kirurgiskt. Hunden behåller då ledsyn och kan leva ett fullgott liv.
Detta är den i dagsläget enda ”effektiva” metoden för att behandla PLL.

Hur ser ärftligheten ut?
Forskning har visat på att PLL troligen går genom en recessiv gen, alltså att det krävs att BÅDA föräldradjuren har denna recessiva gen för att kunna avla fram en avkomma med PLL.
Dock har det visat sig att även bärarna av PLL har en viss (låg) risk att själva insjukna under sina liv.
Uppskattningsvis kan mellan 2 och 20 % av bärarna att utveckla sjukdomen trots att de endast är ”Carriers”, detta är undantaget som ännu inte är löst av forskarna.

Kan man göra något i förebyggande syfte?
Det utvecklades ett ”Svabbtest” (alltså ett salivtest, inte blodprov) under 2009. Detta test kan visa om hunden är fri från den muterade genen (Clear) eller om den är bärare av endast en av de muterade generna (Carrier) eller om hunden har båda de muterade generna (Affected).

(SKK har inte ännu godkänt detta prov, och de vill inte heller ta ställning till om det kommer att registreras i aveldata inom det närmaste då alla andra DNA-prov endast går via blodprov)

 

Kan jag använda min hund i avel trots att den är en PLL - Carrier?
Eftersom SKK inte tagit ställning till det befintliga testet för PLL så kan man alltså inte bli hindrad från att registrera valpar efter hundar som båda är ”Carriers”, men då man misstänker att genen är Recessiv (alltså att den måste dupliceras) så går det bra att para en ”Carrier” med en ”Clear” med gott samvete. Däremot skulle jag själv aldrig göra en parning ”Carrier” + ”Carrier”, det är inte värt risken.

Däremot FÅR du inte para en hund som är ”Affected” , det vill säga en hund som HAR en konstaterad Primär Linsluxation då detta registreras hos veterinären som utför ögonlysningen och därför inte kan ge hunden U.a.

Vad händer vid en ögonlysning?
PLL kan tillförlitligt diagnostiseras hos en veterinär genom en så kallad ”Ögonlysning”.
Detta innebär att veterinären, efter utvidgning av hundens pupiller med hjälp av ögondroppar, tittar in i ögonen med hjälpa av ett speciellt instrument. Detta får endast utföras av särskilt utbildade veterinärer. En ögonlysning visar endast att hunden inte har PLL för tillfället. Hunden kan mycket väl komma att utveckla PLL senare i livet, eller vara anlagsbärare av sjukdomen utan att själv vara sjuk.


Jag tänker avsluta denna artikel med en liten undersökning..
Klicka gärna i det som passar dig bäst 
Glad